SKALE

Servizos

Lograr unha redución de peso de maneira saudable, progresiva e equilibrada, conséguese baixo unha supervisión continua, que nos facilita o camiño. Sendo o éxito do noso método.

Diagnóstico e necesidades da pel despois de conseguir o obxectivo de peso ideal.

No noso método é imprescindible a práctica de exercicio. Non é obrigatoria a práctica deportiva no noso centro. Cremos no adestramento personalizado, por iso contamos cun grupo de colaboradores.